Pósters

Normas para a presentación de pósters

Os asistentes poden propoñer pósters que encaixen dentro das liñas temáticas das xornadas.

Liñas temáticas

Liña 1. A difusión social do patrimonio en museos

Liña 2. Experiencias de innovación educativa en museos

Liña 3. Museo e comunidade: procesos de identificación

Liña 4. Utilización de recursos patrimoniais nas redes sociais dos museos

Instruccións para o envío

Envíe un resumo da proposta de póster á conta de correo xornadaseducacion.museo@depo.es antes do 15 de outubro de 2021.

Os pósters aceptados deben enviarse en formato PDF e tamaño A1 á conta de correo xornadaseducacion.museo@depo.es antes do 25 de outubro de 2021. Empregue a plantilla que pode descargar na páxina das Xornadas (Plantilla Envío Póster).

Todas as persoas autoras deben inscribirse nas Xornadas para recibir o certificado de participación.

Pode acompañar o póster cun breve texto explicativo de 4 a 6 páxinas. Tipo de letra: Arial ou Times New Roman; tamaño: 12; Interliñado: 1,5.

Os pósters que sexan aceptados serán impresos pola organización das Xornadas.

Os pósters que se presenten ficarán expostos durante as Xornadas nun espazo común, e ademais, haberá unhas sesións específicas para comentalos (como se indica no programa).

Publicación

Os pósters que sexan aceptados serán publicados en formato dixital con ISBN e contarán coa expedición da acreditacións correspondente. 

Habilitarase a opción de presentación telemática dos pósters que non poidan realizarse de forma presencial.

Plantilla para póster

Proposta Póster (ata o 8 de outubro de 2021)

Envío Póster (ata o 25 de outubro de 2021)

Envío Texto explicativo (ata o 25 de outubro de 2021)

 

Museo de Pontevedra © 2021. Todos os dereitos reservados.
Deputación de Pontevedra