Datas clave

Datas clave para o envío de material e inscricións

Envío de propostas de pósters: ata o 15 de outubro de 2021.

Aceptación de pósters: ata o 20 de outubro de 2021.

Envío de póster aceptado: ata o 25 de outubro de 2021.

Envío de texto explicativo ao póster (opcional): ata o 25 de outubro de 2021.

Data límite de inscrición: ata o 31 de outubro de 2021.

Museo de Pontevedra © 2021. Todos os dereitos reservados.
Deputación de Pontevedra